Op de voorziene dag van de opname, meld je je aan bij de receptie van het ziekenhuis. De verantwoordelijke voor de opnames onthaalt je en handelt samen met jou de administratieve zaken af. Vervolgens word je door een verpleegkundige begeleid naar je zorgunit waar jou een individuele begeleider (IB) wordt toegewezen. Tijdens je opname is de individuele begeleider het centrale aanspreekpunt voor informatie en vragen. Hij/zij leidt je rond op de zorgunit en laat je kennis maken met het team en de medepatiënten.

Onthaalbrochure

Bij de kennismaking zullen volgende vragen zeker aan bod komen:

 • Wat mag je verwachten van je individuele begeleider?
 • Wat is de aanleiding voor je opname?
 • Heb je verwijsbrieven bij van je eigen dokter?
 • Wie ben je en wat is je geschiedenis?
 • Hoe ziet het dagverloop op de afdeling eruit?
 • Hoe verloopt de observatie en behandeling?
 • Welke afspraken gelden er over uitgaan, telefoons, maaltijden, bezoek, medicatie, roken?

Daarna volgt de praktische kant van je verblijf.

 • Je ontvangt een onthaalbrochure
 • Er volgt een rondleiding op de afdeling.
 • Je maakt kennis  met de andere teamleden.
 • We plannen eventueel samen een kennismakingsgesprek met je familie.

Welke mensen ontmoet je?

Je individuele begeleider zal een afspraak regelen met de psychiater die zal langskomen voor een eerste raadpleging. Daarbij zal duidelijk worden wat de planning inhoudt voor de volgende dagen. Indien nodig kan er medicatie voorgeschreven worden.

Daarnaast maak je kennis met de maatschappelijk werker. In de eerste fase zal hij/zij het document ‘opnameverklaring’ met je doornemen (informatie over de ‘Opnameverklaring’ kan je nalezen op de website van de FOD Volksgezondheid). Daarin staat het volgende (zie ook “Wat kost een ziekenhuisverblijf“):

 • Een overzicht van de kosten van de opname, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verblijfskosten, farmaceutische kosten, medische erelonen, andere leveringen en diverse kosten.
 • Bij opname kun je een keuze maken tussen twee types van kamers:
  • Een éénpersoonskamer (in het ziekenhuis wordt een supplement aangerekend)
  • Een gemeenschappelijke kamer (twee of meer personen)

De opnameverklaring wordt in twee originele exemplaren ondertekend door jezelf, of indien dit niet mogelijk is door je wettelijke vertegenwoordiger, je feitelijke vertegenwoordiger (cf. patiëntenrechtenwet) of je voorlopige bewindvoerder. Eén exemplaar is bestemd voor jou of je vertegenwoordiger.