In ‘De Vlier’ begeleiden we volwassen mannen en vrouwen die omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen ondersteuning nodig hebben om zich zelfstandig te vestigen in de maatschappij. Daarbij wordt hulp geboden, die tijdelijk of blijvend van aard kan zijn, in verscheidene huizen in Zelzate.

We hebben een erkenning voor de begeleiding van 75 bewoners in meerdere huizen in Zelzate.