Vlaamse Patiëntenpeiling

 

Beste patiënt, zorggebruiker, bewoner

Wij willen graag uw mening kennen over uw ervaring met de zorg in PC Sint-Jan-Baptist. Deze informatie is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en kadert in het Vlaams Indicatoren Project Geestelijke Gezondheidszorg (meer informatie vindt u op https://www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatoren-voor-de-geestelijke-gezondheidszorg).

Om uw ervaringen te bevragen over de zorg die u kreeg, werd een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een onafhankelijk platform van een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen. Het is van belang dat alle vragen worden ingevuld. Het duurt ongeveer 15 minuten om deze lijst in te vullen. Beantwoord alle vragen door een vinkje te zetten in het bolletje van uw keuze. De vragen in de vragenlijst gaan over uw meest recente (of huidige) behandeling bij Sint-Jan-Baptist, betrek dus geen andere verblijven/behandelingen in uw antwoorden.

Alle gegevens die van u verzameld worden in het kader van deze vragenlijst, zullen vertrouwelijk behandeld worden, zoals bepaald in de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden anoniem geanalyseerd.

 

De link naar de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/VPP2023SJB