Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij willen je aanmoedigen om op zoek te gaan naar wie of wat jou inspireert en wat jou in je leven ‘courage’ en smaak geeft. Als je in je binnenste kijkt; wat geeft jou kracht in je leven?

Kwetsbare maar krachtige kostbare levensbronnen zoals liefde, geloof, familie, vriendschap, rituelen, natuur, schoonheid, engagement, creativiteit, meditatie en stilte zijn hierbij niet alleen een houvast. Ze kunnen tevens jouw hoop, balans, vertrouwen en draagkracht een boost geven. Maar meestal gaat dit gefaseerd.

Soms zegt men dat je je rugzak moet achterlaten. Kan dat? Hij is er. Niemand kan bijvoorbeeld het verlies van iemand ongedaan maken.

Op momenten van tegenslagen kan het zijn dat jouw rugzak je leven zo beheerst dat je niet meer of moeilijk vooruit kan. Je draagkracht is op. Je ziet alleen wat donker is. Als we mogen ontdekken dat er in onze rugzak, naarmate dat we hindernissen overwinnen, naast de lasten ook levenswijsheid en sterke tools zitten, groeit onze veerkracht. Als we in zulke periodes er bovendien voor elkaar kunnen zijn, geeft dat ons het groeiend vertrouwen dat elke ravijn overbrugd kan worden. Het zet een hoopvolle dynamiek in beweging.

Geloof jij ook dat de motor van die beweging te vinden is in het binnenste van elke mens, daar waar betrokkenheid en bezieling hun bron vinden? Jouw leven, ook je verleden, krijgt een nieuwe waarde waardoor je écht mag léven.

Vanuit wie we zijn en wat ons drijft, trachten wij er op die manier voor jou te zijn!

br. Dirk Beirnaert
Spiritueel begeleider
PVT Krekelmuyter, PVT De Warande, Ligarsa en Beschut Wonen De Vlier
dirk.beirnaert.fc@broedersvanliefde.be

Luc Maenhaut
Spiritueel begeleider – Algemeen coördinator
Afdelingen campus Suikerkaai, mobiele zorg
luc.maenhaut@janbaptist.broedersvanliefde.be
Facebookpagina ‘Spirituele zorg’