Aanbod

Woonhuis Villa maakt, samen met campus Krekelmuyter, deel uit van het PVT permanent. Deze campus is gelegen in de Suikerkaai 80 te Zelzate-Oost en is een onderdeel van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist. De bewoners zijn mensen met een langdurige of blijvende psychische /psychiatrische kwetsbaarheid, welke in min of meerdere mate begeleidingsafhankelijk zijn. Het woonhuis biedt plaats aan 11 bewoners.

De verantwoordelijke begeleiders ondersteunen de bewoners op alle levensdomeinen, waarbij de woonfunctie bijzondere aandacht krijgt. De begeleiders vinden inspiratie voor hun dagelijks handelen in het gedachtegoed van de psychosociale rehabilitatie. De bewoners worden maximaal betrokken in de organisatie van hun dagelijks leven. Ter ondersteuning van de begeleidingsrelaties wordt er multidisciplinair gewerkt.

Contact

  • Hoofdverpleegkundige woonhuis Villa: Luc De Backer
  • Beleidsarts: dr. Wout De Ruyck
  • Afdelingsgeneesheer: dr. Wout De Ruyck

 

Afdelingsbrochure