Aanbod

Het Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT) Krekelmuyter is een woonvoorziening van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist. Het hoofdgebouw van deze externe campussen is gelegen in de Omer de Bruyckerstraat 2A te Zelzate-West.

De Krekelmuyter-bewoners zijn mensen met een langdurige of blijvende psychische /psychiatrische kwetsbaarheid, welke in min of meerdere mate begeleidingsafhankelijk zijn. Er wonen eveneens een aantal personen met een verstandelijke beperking. Krekelmuyter heeft verschillende woonvormen:

  • 10 individuele studio’s
  • 4 studio’s voor 2 bewoners
  • 2 appartementen voor 4 bewoners
  • 2 groepswoningen voor telkens 8 bewoners
  • 2 zorggroepen voor telkens 9 bewoners (en 1 ziekenkamer)
  • 1 woonhuis voor 11 bewoners (PVT De Villa)

De verantwoordelijke begeleiders ondersteunen de bewoners op alle levensdomeinen, waarbij de woonfunctie bijzondere aandacht krijgt. De bewoners worden maximaal betrokken in de organisatie van hun dagelijks leven. Ter ondersteuning van de begeleidingsrelaties wordt er multidisciplinair gewerkt. Door een systematische benadering krijgen alle levensdomeinen de nodige aandacht. De begeleiders vinden inspiratie voor hun dagelijks handelen in het gedachtegoed van de psychosociale rehabilitatie en de herstelondersteunende zorg.

Concreet: de bewoner zal zijn/ haar persoonlijke doelstellingen samen met zijn/ haar individuele begeleider verkennen en deze doelstellingen worden opgetekend in een persoonlijk profiel en een persoonlijk plan. Ook bij de realisatie van deze doelstellingen wordt de autonomie van de bewoner maximaal benadrukt. Alle interventies gebeuren in samenspraak met de betrokken bewoners. Op die manier krijgt de participatiegedachte gestalte en worden bewoners maximaal betrokken in de organisatie van hun dagelijks leven. De multidisciplinair samengestelde teams valideren de persoonlijke plannen.

 

Afdelingsbrochure

 

Contact

  • Afdelingshoofd – hoofdverpleegkundige: Rita Van Acker
  • Beleidsarts: dr. Wout De Ruyck
  • Afdelingsgeneesheer: dr. Wout De Ruyck
  • Gelegen op Campus Krekelmuyter