Een deel van de ziekenhuiskosten wordt aan de mutualiteit gefactureerd, een ander deel dient de patiënt zelf te betalen. Indien je vragen hebt in verband met de ziekenhuisfactuur kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je afdeling. Op de websites van de mutualiteiten kan je achtergrondinformatie vinden over de ziekenhuisfactuur evenals een aantal tarieven. Op de website van het RIZIV staan de wetteksten.

 

Verblijfskosten

Een overzicht van de verblijfskosten zal je bij opname overhandigd worden.

 • Persoonlijk aandeel: dit bedrag, dat wettelijk werd vastgelegd, varieert naargelang je statuut en verblijfsduur.
 • Kamersupplement: enkel voor een éénpersoonskamer wordt een supplement aangerekend van 6,77 € per dag.
 • Forfait terugbetaalbare geneesmiddelen: 0,80 € per dag.
 • Al onze artsen zijn geconventioneerd

 

Geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen vallen niet onder de “forfait terugbetaalbare geneesmiddelen”, de arts zal je hierover inlichten alvorens hij/zijj één van deze geneesmiddelen zal voorschrijven.

 

Honoraria

 • Tussenkomst Honoraria geneesheer: 4,96 € per dag. Dit bedrag varieert naargelang je statuut en verblijfsduur.
 • Opnameforfait: 27,27 € per opname.
 • Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen: 16,40 € per opname.

 

Andere leveringen

Hier worden de producten vermeld die gedeeltelijk of volledig ten laste zijn van de patiënt.

 

Diverse kosten

In de onthaalbrochure, die je ontvangt op de eerste dag van je verblijf, zal je een prijslijst terugvinden van:

 • Persoonlijke was
 • Pedicure
 • Vervoer en uitstappen
 • Telefoon
 • Kabeldistributie
 • Toiletartikelen
 • Kapsalon