Partnerschappen

15 psychiatrische voorzieningen van de Broeders van Liefde in België gingen een partnerschap aan met een psychiatrisch centrum in het Zuiden. Het is een vorm van samenwerking waarbij raad en daad wordt uitgewisseld. In een eerste fase werden comités opgericht die deze partnerschappen vorm konden geven. Vervolgens werden plannen uitgetekend hoe deze concreet kunnen worden uitgewerkt. Dit zowel qua sensibilisatie en educatie in het Noorden als qua effectieve ondersteuning van de instellingen in het Zuiden. Deze ondersteuning bestaat zowel uit voming, begeleiding  en praktische steun als uit concrete financiële hulp.

Partnerschapsproject Sahabat Kita

Het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist heeft in 2005 het partnerschap op zich genomen van “Sahabat kita” in Purworejo, een thuis voor 15 psychiatrische patiënten.

“Psychisch zieken worden in Indonesië doorgaans als slechte mensen beschouwd en worden door de familie verstoten. Ze belanden op straat, worden aan hun lot overgelaten en moeten als zwerver proberen te overleven. In Indonesië is er immers geen sociaal vangnet, geen sociaal zekerheidssysteem. Arme en verwaarloosde geesteszieken hebben niet genoeg middelen om zich te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis en zich op een professionele manier te laten behandelen. Daarom hebben de broeders, geïnspireerd door hun stichter en de eigen 200-jarige geschiedenis van zorg voor psychiatrische patiënten, besloten om ook in Indonesië te beginnen met de opvang en zorg, speciaal van chronisch patiënten. Hen wordt, in gebouwen van een oude kleuterschool, een beschermde plek geboden, met professionele behandeling en therapie die gericht is op de terugkeer naar de samenleving. Voor de ombouw van de school en het inrichten van de therapieruimten zijn nog aanvullende middelen nodig.”

Meer info

Het project steunen?

Indien u wil steunen kan u vanaf 40 euro een fiscaal attest ontvangen via Fracarita Belgium. Let wel op dat een fiscaal attest wettelijk alleen kan voor een storting op het rekeningnummer van Fracarita. Voor degene die willen storten gelieve bij de overschrijving de mededeling “Partnerschap Sahabat Kita” te vermelden.

  • IBAN: BE 51 4459 6281 2162
  • BIC: KREDBEBB