Medische zorg

 

De psychiater

De psychiater draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor diagnose, behandeling, opvolging. Hij of zij bepaalt ook je medicatie en staat in voor de medische en medisch-administratieve documenten. Bij hem of haar kun je terecht met je vragen of moeilijkheden in verband met diagnose, behandeling, medicatie, verlof of  ontslag.

 

De andere artsen

Voor lichamelijke klachten kun je via de verpleegkundige een afspraak maken met de huisarts verbonden aan het centrum. Het is ook mogelijk dat je doorverwezen wordt naar de afdeling neurologie of naar de neurologe die in ons ziekenhuis consultatie houdt.

 

De verpleegkundigen/ zorgkundigen

De verpleegkundigen begeleiden, informeren en ondersteunen je continu in het behandelingsproces en staan in voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling.

Eén verpleegkundige van de afdeling wordt specifiek aan jou toegewezen. Dat noemen we de individuele begeleider. Hij/zij vormt de schakel tussen jou en het behandelend team. De individuele begeleider is niet altijd een verpleegkundige.

 

De psycholoog

De psycholoog probeert samen met jou inzicht te krijgen in je problematiek via testonderzoek en gerichte gesprekken. Daarnaast is het mogelijk dat een psychotherapie gestart wordt, meestal via individuele en/of groepsgesprekken.

 

Het medisch secretariaat en de apotheek

Ons medisch secretariaat en de medewerkers van de apotheek zorgen voor de correcte opvolging van eventuele medicatie die door de artsen voorgeschreven worden. Ook houden zij nauwkeuring de samenstelling, toediening en de afspraken daaromtrent in het oog.

 

Kinesitherapie

Op doorverwijzing van de arts (zowel intern als extern) kan er zowel voor lichamelijke als voor psychische klachten kinesitherapie worden opgestart. De kinesitherapeut zal, op basis van klinische expertise en in samenspraak met jou, een behandelplan opstellen en uitvoeren. Bij de kinesitherapeut kan je terecht voor manuele therapie, revalidatie, relaxatietherapie, bekkenbodemtherapie en oefentherapie. Daarnaast coachen wij je graag bij rugschool, valpreventie, sporthervatting en het hanteren van een gezonde levensstijl.

 

Diëtiste

De diëtiste begeleidt je bij een gezond eetpatroon en/of dieet indien noodzakelijk. Dit kan op eigen initiatief of op advies van uw behandelende psychiater of huisarts. Door middel van individuele gesprekken werken we samen naar een gezonde voeding op uw maat.

De criminoloog (Forensische afdelingen)

Onze criminoloog belicht de feiten die aan de basis liggen van je internering en de opname op de forensische afdeling. Hij of zij doet dat op basis van individuele gesprekken met jou en door inzage van je gerechtelijk dossier.

 

De orthopedagoog

Begeleidingsadviezen in verband met problemen of moeilijkheden eigen aan verstandelijke of meervoudige beperkingen krijg je van de orthopedagoog. Hij of zij staat mee in voor diagnostiek, vorming, behandeling en omgangsvormen die uit deze beperkingen voortvloeien.

 

De maatschappelijk werker

Samen met je maatschappelijk werker los je problemen op rond het ziekenfonds, werk of tewerkstellingsmogelijkheden, sociale uitkeringen van allerlei aard (werkloosheid, pensioen, invaliditeit, ziekte, bestaansminimum of andere), juridische instanties, financiële problemen, budgettering of zelfs geldbeheer, huisvesting en ontslagvoorbereiding.

 

De logistieke werker

De logistieke werker biedt binnen de afdeling hulp en ondersteuning in de patiëntenzorg.
Naast het bieden van hulp bij de directe patiëntenzorg en bij de administratie en de interne communicatie houdt de logistieke werker zich vooral bezig met huishoudelijke taken.

 

De therapeuten (vak-, socio- en ergotherapeuten)

De therapeuten bieden een brede waaier van activiteiten aan, die elk op hun manier bijdragen tot een beter functioneren:

 • Optimaliseren van sociale en technische vaardigheden door middel van creatieve, handambachtelijke en arbeidsgerichte technieken.
 • Aanbieden van een aangepast werkaanbod en werkattitude via interne jobdienst.
 • Aanleren of onderhouden van huishoudelijke vaardigheden (al dan niet samen met jouw verpleegkundige).
 • Op peil brengen van een goede lichamelijke conditie door middel van kinesitherapie, sport, beweging, spel en relaxatie.
 • Het uitdrukken van gevoelens via muziektherapie en ontspanningsactiviteiten.
 • Helpen bij vragen of problemen in de relatie met partner, ouders of kinderen (gezinsbegeleiding).
 • Therapeutisch werken met assistentie van (asiel-) honden via het CAT-project

Ondersteunende diensten

 • Het magazijn
 • Administratie
 • Dienst facturatie en vervoer
 • Dienst ICT
 • Keuken
 • Wasserij
 • HR
 • Onderhoudsdienst
 • Algemeen onthaal
 • Technische dienst en groendienst