Op 1 januari 2013 werd het MOBiL 2B-team Meetjesland (Art. 107) opgestart in samenwerking met PC Sint-Jan Eeklo, het Wit-Gele Kruis, de Christelijke Mutualiteit en de Bond Moyson. Het MOBiL 2B-team heeft als doelstelling personen met psychiatrische problematiek in hun thuissituatie te behandelen of te begeleiden. Als psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist engageren we ons hier volop in.

Klik hier voor meer info