Regionale samenwerking

Het forensisch 2B-team Zelzate is opgericht als verbeterproject internering van de F.O.D. Volksgezondheid en is een samenwerkingsverband tussen A.P.Z. Sint-Lucia te Sint-Niklaas, P.C. Sint- Amandus te Beernem en ons psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist. We werken volgens de filosofie van artikel 107 van de ziekenhuiswet en zijn dus actief binnen de vermaatschappelijking van de zorg.

Binnen de huidige begeleidingen is er reeds samenwerking met CGG Eclips, CGG Fronta, PC Caritas, PC Gent-Sleidinge, activiteitencentrum De Moester, Justitiehuis Gent-Oudenaarde-Ieper- Dendermonde, PC Sint-Jan-Baptist, diverse psychiaters en huisartsen, voorlopige bewindvoerders, Wit-Gele Kruis, schakelteam, GTB, OCMW, MOBiL Team Meetjesland/Gent Zuid, …

Forensische focus

Ons team vervult de 2B-functie door langdurige, niet acute ambulante begeleiding -met forensische focus aan te bieden aan geïnterneerde personen die wonen in de regio Oost- en West-Vlaanderen en niet behoren tot de groep van seksuele delinquenten. Als doel staan het voorkomen van recidive en het bevorderen van verdere maatschappelijke integratie voorop. Het integreren van (reguliere) zorgpartners bij het wegvallen van forensische behandelnoden sluit hierbij aan.

Ons team

Ons team bestaat uit 4 voltijdse medewerkers en een beleidspsychiater (4u/week) en krijgt de ondersteuning van een criminoloog.
Afdelingshoofd: Veerle De Reu

Onze cijfers

In 2017 waren er 43 aanmeldingen.

De verwijzende instanties:
– Forensische zorg medium security (zowel PZ, PVT als beschut wonen) (N=21)
– Justitie (PSD en JH) (N=13)
– FPC (N=3)
– Reguliere gezondheidszorg (N=2)
– Schakelteam internering (N=2)
– Les Marronniers (N=1)
– Advocaat (N=1)

De dato 31/12/2017 waren er 17 personen in screenings- of intakefase.

Voor 11 personen werd er geen opstart van een begeleiding voorzien omwille van diverse redenen. Dit onder andere door:
– geen interneringsstatuut (N=1)
– een te hoge zorgnood/risico (N=10). Dit omvat onder andere het plegen van nieuwe feiten/zich niet houden aan de voorwaarden, aanhoudend middelengebruik, te weinig professionele omkadering, het niet op punt staan van de diagnose en de aanwezigheid van een acute problematiek.

Van de 43 aanmeldingen zijn er 15 personen geïncludeerd.

Doorheen 2017 waren er in totaal 34 personen in begeleiding. 3 van deze begeleidingen zijn reeds gestart in 2015, 11 in 2016 en 20 in 2017.

De dato 31/12/2017 waren er 26 personen in begeleiding (de dato 31/12/2016 waren er 14 personen in begeleiding).

Wat betreft de regio bestrijkt de werking zowel Oost- als West-Vlaanderen. Van de 34 lopende begeleidingen in 2017 wonen er 22 cliënten in Oost-Vlaanderen (ongeveer 2/3) en 12 cliënten in West-Vlaanderen (ongeveer 1/3).

Er zijn in 2017 8 dossiers afgerond.

Het betreft 2 afrondingen met een einde van de interneringsmaatregel tot gevolg gekoppeld aan een doorstroom naar de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg (o.a. CGG, CAW).

4 dossiers zijn afgerond omwille van een herziening van de interneringsmaatregel, 1 dossier omwille van recidive en 1 omwille van overlijden.

Klik hier voor meer info: http://www.mobielforensischteam.be/