Een internering

Het forensisch zorgcircuit Zelzate voorziet gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling voor geïnterneerde mannen & vrouwen met het oog op de re-integratie in de maatschappij.

Een internering is een beveiligingsmaatregel die volgt wanneer personen ontoerekeningsvatbaar worden verklaard wat het plegen van bepaalde strafbare feiten betreft. Geïnterneerde personen staan onder toezicht van de Kamers ter Bescherming van de Maatschappij binnen de Strafuitvoeringsrechtbanken.

Onze doelgroep:

De forensische werking binnen psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist biedt enerzijds behandelingen aan voor geïnterneerde dames met een verhoogd risiconiveau (‘high security’). Daarnaast is er een uitgebreid behandelaanbod voor geïnterneerde mannen en vrouwen met een middelgroot beveiligingsniveau (‘medium security’).

Wat de doelgroep ‘medium security’ betreft, worden volgende criteria gehanteerd voor de opnameselectie. Personen die buiten deze categorieën vallen worden doorverwezen naar andere gespecialiseerde centra.

 • Inclusiecriteria
  • Personen met een interneringsstatuut
  • Mogelijkheid tot een cognitief sociaal leerproces
  • De Nederlandse taal voldoende machtig zijn
  • Enige erkenning van de feiten en het delictgedrag
 • Exclusiecriteria
  • Naar ziektebeeld
   • Kernpsychopathie
   • Parafilie
   • Psycho-organische stoornis
   • Exclusieve verslavingsproblematiek
  • Naar delictaard
   • Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten
   • Feiten met sadistische inslag

Het forensisch zorgcircuit?

Om optimaal de ‘zorg op maat’ na te streven en te kunnen beantwoorden aan de individuele behandelnoden van de cliënt, wordt voorzien in verscheidene units met specifieke accenten qua beveiligingsniveau, structuur, behandeltempo, zorgondersteuning e.a. Dit laat toe om stap voor stap toe te werken naar een maximale maatschappelijke re-integratie van de cliënt met voldoende aandacht voor de levenskwaliteit.

Onze afdelingen

 • High security
  • Levanta – gesloten afdeling voor vrouwen
 • Medium security
  • Encarga 1: gesloten opnameafdeling medium security
  • Encarga 2: gesloten intensieve behandelunit medium security
  • Encarga 3: open intensieve behandel- en resocialisatieafdeling medium security
  • Esperanza 1: gesloten ‘longcare, long treatment’ unit (PVT)
  • Esperanza 2: open ‘longcare, long treatment’ unit (PVT)
  • Amplia: gesloten behandelunit medium security
  • Diga: gesloten behandelunit medium security
  • Ligarsa: forensische dagkliniek
  • Forensisch beschut wonen
  • Forensisch 2B-team: mobiel forensisch team

Contact

Zorgmanagers:

Wetenschappelijk onderzoek forensisch zorgcircuit