Ombudsdienst

 

Onze medewerkers en artsen zetten zich dagelijks in om jouw opname en  begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je niet helemaal tevreden bent over bepaalde aspecten van de zorg- of dienstverlening. Je kan dit steeds rechtstreeks bespreken met de betrokken medewerker, de hoofdverpleegkundige of je arts. Als dat niet lukt of je komt niet tot een gewenste oplossing, kan je je ook richten tot onze onafhankelijke ombudspersoon.

 

Patiëntenrechten

Sinds 2002 is er in België een wet met betrekking tot de rechten van de patiënt. Deze wet garandeert dat iedere persoon die gezondheidszorg krijgt meerdere rechten heeft.
Zo weet je als patiënt wat je kan verwachten en weet de zorgverlener wat van hem verwacht wordt. Dat zorgt voor een duidelijke relatie tussen zorgverlener en patiënt. Goede communicatie ligt aan de basis van de wet, zonder goede communicatie geen kwalitatieve zorg. De wet beschrijft acht rechten.

  • Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Recht op het vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar en op een ‘second opinion’
  • Recht op begrijpelijk en volledig geïnformeerd worden over je gezondheidstoestand
  • Recht op vrij toestemmen in een behandeling of medicatie, na vooraf geïnformeerd te zijn
  • Recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
  • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • Recht op de bescherming van je persoonlijke levenssfeer
  • Recht op het neerleggen van een klacht bij de Ombudsdienst en op klachtenbemiddeling
  • Recht op de nodige pijnbestrijding

Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste.

Een klacht kan ingediend worden door de patiënt zelf, iemand uit de naaste omgeving, de vertrouwenspersoon of de nabestaanden.

Contact

 De externe ombudspersoon Evelyn Van Caelenberghe is bereikbaar via:

Website: https://oogg.be/

Voor meer info mail naar rinaldo.vereecken@janbaptist.broedersvanliefde.be of pc.st.jan.baptist@janbaptist.broedersvanliefde.be