Kwaliteitsvisie

 

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg zo kwaliteitsvol en zo veilig mogelijk is. Daarom streven wij ernaar om:

  1. Te werken volgens methoden die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
  2. De resultaten van onze zorg te meten en bij te sturen waar nodig.
  3. De patiënt/zorggebruiker en de familie bij de zorg te betrekken.
  4. Onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen.

 

De kwaliteit van de zorgverlening kan nog zo hoog zijn, het zal niet effectief zijn wanneer deze zorg niet geaccepteerd wordt. Effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie (de Wet van Maier; formule: E = K x A). Om de acceptatie te verhogen wensen we zowel bottom-up als top-down te werken. Door collega’s zelf dingen te laten uitwerken, door hen te stimuleren hun goede ideeën kenbaar te maken.

 

Om dit waar te maken werken we permanent aan onze kwaliteit van zorg. We vertalen deze visie in vijf strategische doelstellingen.

  1. Bevorderen van de veiligheidscultuur.
  2. Voorwaarden creëren voor een brede basis voor het kwaliteitsdenken.
  3. Quality improvement aantoonbaar maken op alle niveaus van het ziekenhuis.
  4. Behalen van een ziekenhuisbrede accreditatie in 2022.
  5. Patiënt als partner.

 

“Kwaliteit van zorg houdt ons bezig. (…) Daarom laten we verschillende personen meekijken naar de kwaliteit die onze voorzieningen bieden.”

Van Sevecotte Stefan
Bestuurder – Sectorverantwoordelijke