1864

1864

Het aantal patiënten in het psychiatrisch centrum Dr. Guislain te Gent stijgt snel. De huisvesting wordt te krap om aan de werkbekwame patiënten arbeidstherapie in openlucht te kunnen aanbieden.  Jan-Baptist Van Peteghem, broeder-overste en directeur, krijgt een negatief antwoord bij boeren in het Gentse om patiënten tewerk te stellen op hun hoeve. Een terrein wordt aangekocht in Zelzate, waar drie broeders en dertig patiënten een stuk woeste grond, De Heide, ontginnen en er een hoeve uitbouwen. (Litho van psychiatrisch centrum Dr. Guislain uit 1897)

1871

1871

In de geschiedenis van de congregatie staat het jaar 1864 geboekstaafd als de start van een nieuw psychiatrisch centrum in Zelzate. Begin 1871 wordt psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist, geboren als ‘nevenhoeve’, officieel boven de doopvont gehouden. Felicianus Vynckt (foto), wordt de overste en directeur van 1871 tot 1891. Naast de voorziening wordt een school gebouwd, die in 1892 afbrandt en nadien wordt omgebouwd tot afdelingen.

1914

1914

In de periode 1880 – 1890 worden werkplaatsen opgestart voor nijverheidsactiviteiten. Een duizendtal patiënten vergroot in WO I een tijdje de populatie tot 1.800 patiënten, maar in de winter van ’14-’15 sterft door ondervoeding en de harde oorlog 1 op 8 patiënten. Ook de villa van de hoofdgeneesheer was zwaar beschadigd.

1945

1945

In WO II komen heel wat patiënten van het psychiatrisch centrum Sint-Amedeus in Mortsel (ook een voorziening van Broeders van Liefde) naar Zelzate. Ook ons ziekenhuis wordt niet gespaard van oorlogsgeweld: bij een bombardement vallen 165 obussen op en rond het domein. 12 patiënten komen om.

1963

1963

Na de oorlog wordt het nijverheidswerk opnieuw opgestart. In 1963 begint men met de bouw van een nieuwe afdeling voor zogenaamde ‘oplopende toevallijders’ (zie ook luchtfoto uit 1965). In de jaren zestig worden ook de eerste leken medewerkers aangeworven. In 1968 opent kliniek Vita haar deuren voor patiënten met acute problematiek en korte opnameduur. In de jaren zeventig biedt dat gebouw ook ruimte voor nieuwe therapieën en activiteiten.

1991

1991

Vanaf eind jaren tachtig bouwt men nieuwe afdelingen, burelen en werkruimtes (zie foto uit 1989). Bij de eerste reconversie in 1991 worden 163 PVT-uitdovende en 60 PVT-permanente bedden opgericht. Voor beschut wonen zijn 75 plaatsen voorzien. De opnamekliniek Vita 1 opent in 1989 en Verslavingszorg in 1993. (PVT= psychiatrisch verzorgingstehuis)

1998

1998

Vanaf 1998 kunnen 40 bewoners met een matig tot diep mentale beperking in de externe campus “de Warande” verblijven.

2001

2001

Bij de start van de 21e eeuw volgen plannen, renovaties en nieuwbouw zich in steeds sneller tempo op: de forensische doelgroep wordt als pilootproject gestart in 2001. Het CAZ, Centrum voor Arbeidszorg, opent haar deuren in 2003 en heeft als doelstelling de integratie van patiënten/cliënten in een werkomgeving te bevorderen. PVT Krekelmuyter en een nieuwe opnamekliniek Lumen, met receptie, apotheek en medisch technisch blok gaan van start in 2007.

2012

2012

Het forensisch daghospitaal Ligarsa start in 2012, net als PVT Villa (zie foto). In juni 2013 wordt PVT Het Anker, voor personen met een mentale beperking in gebruik genomen. Hemera start dan weer in 2014 als afdeling voor ouderenpsychiatrie.

2016

2016

Onze keuze voor gespecialiseerde zorg leidt tot de uitbreiding van de doelgroepen verslavingszorg en ouderenpsychiatrie en tot de stopzetting van de gedwongen opnames in 2016. De forensische doelgroep breidt uit met high risk forensische vrouwen. In de toekomst zijn er plannen voor een forensische nieuwbouw en een nieuwbouw PVT.

2017

2017

Per 1 juli 2017 was er een verdere uitbreiding van de forensische doelgroep: een upgrade van 20 T-bedden voor geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Daarnaast was er per 1 november 2017 een upgrade van 4 T bedden (time-out bedden voor geïnterneerden) voor therapeutische onderbreking of behandeling.

2019

2019

Naar aanleiding van de uitrol van het masterplan internering sprak psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in 2019 het engagement uit om 30 plaatsen voor medium-risk geïnterneerde seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking te willen voorzien. Deze nieuwe unit kreeg de naam Diga en werd operationeel vanaf 1 april 2019.