Encarga 2, onderdeel van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist, is een gesloten intensieve behandelafdeling die zich richt op het vergroten van de autonomie, waarbij de patiënt gestimuleerd wordt om verantwoordelijkheid te nemen. Bij ons is ook een crisismodule aanwezig, gericht op het beheersen van de crisistoestand van de patiënt.

 

Afdelingsbrochure