Communicatie en verantwoordelijkheid

Encarga betekent zorg dragen voor en verantwoordelijkheid geven aan. Onze afdeling Encarga 2 is bewust kleiner en geslotener omdat wij proberen met hulp van een multidisciplinair team en een sterk gedifferenteerd therapieprogramma de patiënt te helpen in de confrontatie met zichzelf en zijn omgeving. Communicatie en het nemen van verantwoordelijkheden zijn sleutelbegrippen binnen het traject op Encarga 2. De behandeling heeft tot doel de kans op herval in strafbaar gedrag te verminderen, schade te beperken en de patiënt te oriënteren naar de hoogst mogelijke vorm van zelfstandigheid. Ex-patiënten die al een geslaagde opname hebben gehad binnen het forensisch zorgcircuit, kunnen op onze afdeling opgenomen worden voor crisiszorg.

Wetenschappelijk kader

Met onze forensische behandeling willen we voorkomen dat een cliënt hervalt in het plegen van misdrijven. Om daaraan tegemoet te komen vertrekken we vanuit het Risk-Need-Responsivity (RNR) Model van Andrews & Bonta waarvan wetenschappelijk onderzoek uitgewezen heeft dat het behandeleffectief is. Zo werken we via risicomanagement en hervalpreventie toe naar een veilige terugkeer van onze cliënten naar de maatschappij en dat aan de hand van drie basisprincipes: Risk (risico op herval), Need (behandelnoden) en Responsivity (aangepast aan de vaardigheden, leerstijl en de eigenheid van de cliënt).

  1. We schatten in in welke mate iemand een risico op herval in delictgedrag vertoont (Risk).
  2. Vervolgens werken we in op de factoren die verband houden met delictgedrag (Need).
  3. Ten slotte respecteren we ook de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten door middel van een geïndividualiseerd aanbod (Responsivity).