Behandelingsmodule

Encarga 2 werkt in op het gevaarsrisico via de mogelijkheden van de patiënt. Zo wordt er een ruimte gecreëerd om de confrontatie met de realiteit aan te gaan en de autonomie te vergroten. Er wordt een veilige therapeutische context geboden waarin elke cliënt gestimuleerd wordt om verantwoordelijkheid te nemen.

Crisismodule

Onze crisismodule richt zich op een stabiliserende behandeling. We willen de cliënt op een niveau brengen waarin hij of zij voldoende verantwoordelijkheid neemt en draagkracht heeft om een volgende stap in het traject te zetten.