Encarga 2

Encarga 2 is een beveiligde en gesloten afdeling voor forensische patiënten. De doelgroep bestaat uit medium security geïnterneerde mannen en vrouwen met diverse psychiatrische en sociale problemen. Alle patiënten worden via de forensische opnameafdeling (Encarga 1) opgenomen vanuit een penitentiaire instelling. Onze gesloten intensieve behandelafdeling richt zich op het vergroten van de autonomie, waarbij de patiënt gestimuleerd wordt om verantwoordelijkheid te nemen. Hier is ook een crisismodule aanwezig, gericht op het beheersen van de crisistoestand van de patiënt.

Onze afdeling biedt plaats voor 12 patiënten. Indien wenselijk kan op onze afdeling ook crisiszorg worden voorzien.

Klik hier voor meer informatie over forensische zorg.