Observatie en behandeling

In de eerste fase willen we samen met jou achterhalen wat je problematiek is, hoe ze in stand gehouden wordt, waarmee het te maken heeft en hoe het aangepakt kan worden. Tijdens deze fase krijg je meestal, naast een aantal gesprekken met je individuele begeleider, een aantal medisch-technische onderzoeken zoals een elektrocardiogram (ECG), elektro-encefalografie (EEG), bloedanalyse, enz. Ook psychologen en maatschappelijk werkers voeren diagnostische analyses uit. Dit noemen we de observatiefase.

Na de observatiefase bepalen we samen met jou de verdere behandeling.

Het therapeutisch aanbod omvat onder andere:

 • Doe-activiteiten: bewegingstherapie, relaxatie, muziektherapie, ambachtelijke en creatieve therapie, interne jobdienst, vrijetijdsbesteding
 • Groepsgesprekken met andere patiënten en eventueel familieleden
 • Individuele gesprekken
 • Gezinsbegeleiding
 • Medicatie
 • ADL-training (Activiteiten van het Dagelijks Leven)

Vrije tijd

 • Elke afdeling heeft televisie, radio en een krant, en organiseert ontspanningsactiviteiten.
 • Op de campus Suikerkaai kan je gratis minigolf spelen.
 • Op de afdelingen is bezoek mogelijk.

Voorzieningen en diensten

 • Cafetaria: hier kun je terecht voor koffie, frisdrank, versnaperingen, ijs, pannenkoeken, rookgerief en postzegels en minigolfmateriaal.
 • Tandarts: via de verpleging kun je een afspraak maken met een externe tandarts.
 • Pedicure – kapster: via de verpleging kun je een afspraak maken.
 • De diëtiste: stelt een dieet samen indien je dokter dit voorschrijft.
 • Wasserij: kledij kan je laten wassen door de externe wasserij. De kosten vind je terug op je verpleegnota. Er is op de ziekenhuiscampus ook een wasserette aanwezig. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, kan dat via de verpleging.
 • Briefwisseling: brieven kun je voldoende gefrankeerd afgeven aan de verpleging of de receptie. Post ontvangen kan op dit adres:

PC Sint-Jan-Baptist
T.a.v. de heer of mevrouw……,
Afdeling……
Suikerkaai 81
9060 Zelzate

Overplaatsing naar een andere afdeling

Soms stelt men je tijdens je verblijf een andere afdeling voor waar de behandeling beter aangepast is aan je noden. Vooraf krijg je informatie over de afdeling waar je naartoe kan. Ook zal er op voorhand een rondleiding en een kennismakingsgesprek plaatsvinden op de toekomstige afdeling.

Het verder verblijf kan zowel in volledige hospitalisatie of in dag- of nachthospitalisatie.

Ontslag

Een opname in het ziekenhuis heeft als doel om een verbetering na te streven voor je problematiek en indien mogelijk een terugkeer naar de maatschappij te realiseren.

Om een ontslag degelijk voor te bereiden is een zorgoverleg en samenwerking nodig met jou, het behandelend team en vaak ook met partners van buiten het ziekenhuis.