Voor wie?

Esperanza 1 is een gesloten forensische PVT waar behandeling en zorg op maat aangeboden wordt met aandacht voor levenskwaliteit. De afdeling is opgedeeld in twee leefgroepen op basis van draagkracht en mogelijkheden.

De afdeling is gericht op doorstroom en is derhalve geen permanente verblijfsafdeling.

De inclusiecriteria voor directe opname op Esperanza 1 zijn hetzelfde als voor het forensisch zorgcircuit in zijn geheel, met name:

 • Volwassen mannelijke en vrouwelijke geïnterneerde personen
 • Mogelijkheid tot een cognitief sociaal leerproces
 • De Nederlandse taal voldoende machtig zijn
 • Enige erkenning van de feiten en het delictgedrag

Bijkomend gelden voor directe opname op Esperanza 1 de volgende specifieke criteria:

 • Uitgewerkt diagnostisch profiel en risicotaxatie
 • Psychiatrisch gestabiliseerd en medicamenteus op punt
 • Agressie-arme toestand
 • Mogelijkheid tot toekomstige doorstroom

De exclusiecriteria voor het forensisch zorgcircuit gelden eveneens voor directe opname op Esperanza 1, met name:

 • Kernpsychopathie
 • Parafilie
 • Psycho-organische stoornis
 • Exclusieve verslavingsproblematiek
 • Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten
 • Feiten met sadistische inslag

Proces van aanmelding

Een opname-aanvraag voor directe opname op Esperanza 1 kan gericht worden aan de criminologische dienst van het forensisch zorgcircuit. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail sjb.dienst.criminologie@janbaptist.broedersvanliefde.be. De aanmelding kan gebeuren door betrokken actoren vanuit justitie of hulpverlening. Daarnaast kan ook de sociale omgeving van de zorgvrager een aanmelding doen.

Om een aanvraag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen dienen we te beschikken over zoveel mogelijk informatie. Denk hierbij aan het vonnis tot internering, het psychiatrische deskundigenverslag, psychodiagnostische verslagen, eventuele voorgaande behandelverslaggeving, vonnis KBM / voorwaarden, verslagen van PSD of justitiehuis,… Het dossier wordt vervolgens getoetst aan de in- en exclusiecriteria en besproken op de zeswekelijkse opnamevergadering. Nadien wordt de verwijzer bericht of betrokkene in aanmerking komt voor een intakegesprek. Bij een negatief bericht wordt gemotiveerd waarom betrokkene geëxcludeerd wordt. Na een intakegesprek wordt het dossier nogmaals multidisciplinair besproken en wordt betrokkene eventueel op de wachtlijst geplaatst. Zodra een directe opname op Esperanza 1 gerealiseerd kan worden, neemt de criminologische dienst contact op met de verwijzer om verder af te spreken.

Afdelingsbrochure