Module Esperanza 1

  • Long care Azurra:

Voor die cliënten waar het risico op herval in delictgedrag voor langere periode onveranderd blijft voorzien we een behandeling op langere termijn met aandacht voor zorg, toezicht en controle. Daarnaast ligt er ook een focus op levenskwaliteit en met aangepaste zorg komen we tegemoet aan de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

  • Long treatment Indigo:

Voor die cliënten waar het risico op herval in delictgedrag eerder voor verandering vatbaar is werken we in op het dynamische aspect van het recidive risico. Kenmerkend hierbij is een beveiligd en gestructureerd kader (gesloten afdeling) en een aangepast tempo. Via aangepaste zorg stimuleren we de groeimogelijkheden op het tempo dat de cliënt behoeft.