Esperanza 1

We zijn een beveiligde en gesloten afdeling voor forensische patiënten. We richten ons tot medium security geïnterneerde mannen en vrouwen met diverse psychiatrische en sociale problemen. Er is de mogelijkheid tot langduriger verblijf en behandeling waardoor we in een aangepast behandeltempo kunnen voorzien. Bewoners zijn naar behandel- en zorgnoden ondergebracht in enerzijds de long-treatment groep en anderzijds de long-care groep (zie verder bij ‘zorgmodules’). Onze afdeling biedt plaats aan 30 bewoners. Er is een crisismodule aanwezig.

Klik hier voor meer informatie over forensische zorg.