Individuele vrijheden

Esperanza 1 is een gesloten afdeling die in een individueel aangepast behandel- en zorgcontext  voorziet in twee leefgroepen. Deze zijn naar behandel- en zorgnoden ondergebracht in enerzijds de long-treatment groep en anderzijds de long-care groep.

We bieden een veilig leefklimaat zowel naar de maatschappij, de bewoners als de groep. Zorg op maat operationaliseren we door ons te baseren op de behandel- en zorgnoden en –vragen van onze bewoners, rekening houdende met hun responsiviteit.

Wetenschappelijk kader

Met onze forensische behandeling willen we voorkomen dat een cliënt hervalt in het plegen van misdrijven. Om daaraan tegemoet te komen vertrekken we vanuit het Risk-Need-Responsivity (RNR) Model van Andrews & Bonta waarvan wetenschappelijk onderzoek uitgewezen heeft dat het behandeleffectief is. Zo werken we via risicomanagement en hervalpreventie toe naar een veilige terugkeer van onze cliënten naar de maatschappij en dat aan de hand van drie basisprincipes: Risk (risico op herval), Need (behandelnoden) en Responsivity (aangepast aan de vaardigheden, leerstijl en de eigenheid van de cliënt).

  1. We schatten in in welke mate iemand een risico op herval in delictgedrag vertoont (Risk).
  2. Vervolgens werken we in op de factoren die verband houden met delictgedrag (Need).
  3. Ten slotte respecteren we ook de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten door middel van een geïndividualiseerd aanbod (Responsivity).