Over psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist

Het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist werd in 1864 door de Broeders van Liefde opgericht. Wij zijn een dynamisch regionaal psychiatrisch centrum gelegen in Zelzate. Vanuit professionaliteit en deskundigheid garanderen artsen en medewerkers behandeling, begeleiding, zingeving en zorg aan patiënten en bewoners in de doelgroepen verslavingszorg, forensische zorg, ouderenpsychiatrie en het psychiatrisch verzorgingstehuis.

Elke patiënt of bewoner proberen we een perspectief te bieden: zicht op een beter en zinvoller leven, en vooral op een eigen leven. Daarbij streven we ernaar om in vertrouwen en via gedeelde verantwoordelijkheden oplossingen te zoeken.

Ook onze medewerkers willen we perspectief bieden. Hun engagement, passie, expertise en deskundigheid zijn essentieel om kwalitatieve zorg te garanderen en te behouden. We investeren dan ook graag in mensen die out-of-the-box denken en verantwoordelijkheid nemen in welke job of opdracht dan ook.

Ons centrum telt 403 bedden, waarvan 184 PVT-bedden. Samen met onze 600 medewerkers en 78-tal vrijwilligers werken we aan een vernieuwende en kwaliteitsvolle zorg.

Onze doelgroepen

In ons psychiatrisch ziekenhuis richten we ons op 3 doelgroepen:

  1. Verslavingszorg
  2. Ouderenpsychiatrie
  3. Forensische zorg

In ons psychiatrisch verzorgingstehuis streven we een aangename leefomgeving na voor:

  1. bewoners met een langdurige of blijvende psychische / psychiatrische kwetsbaarheid
  2. bewoners met een verstandelijke beperking

Onze missie

‘Iedereen heeft een eigen bijzonder verhaal’

Elke patiënt en bewoner die bij ons aankomt heeft een verleden. We vinden het essentieel om de unieke persoon te leren kennen en om als tijdelijke partners samen te werken aan het herstel.

In deze samenwerking brengen wij zo veel mogelijk professionele deskundigheid in bovenop de ervaringsdeskundigheid van elke patiënt of bewoner. Daarom zijn we een plaats waar mensen zichzelf mogen zijn of zoeken. Partnership in het herstel en professionele deskundigheid vraagt voeling met de evolutie van de samenleving in het algemeen en de zorg en welzijn in het bijzonder.

Ons werk vergt innovatie en investeringen. Onze plaats is in de maatschappij en niet aan de rand. En die maatschappelijke rol willen wij ten volle opnemen. We vervullen onze taak vol overgave en liefde om zo dingen te realiseren waar zowel onze patiënten en bewoners, als onze medewerkers beter van worden. Daarom investeren we ook in mensen die verantwoordelijkheid willen opnemen voor anderen, in welke job of opdracht dan ook.