Elke bezoeker dient een afspraak te maken via onze maatschappelijk werker, Lien Ferket.
Telefonisch wordt informatie gegeven over de bezoekregeling en worden afspraken gemaakt over het geplande bezoek. Bij een eerste bezoek vindt een gesprek plaats met een van onze medewerkers.