Levanta heeft 2 zorgmodules binnen het forensisch zorgcircuit. Deze zijn:

 • Module 1: diagnostiek en behandelmodule. Er worden een zestal doelstellingen weerhouden om zo een doorstroom naar een medium security of andere gepaste zorginstelling te bevorderen:
  • Agressiemanagement
  • Observatie
  • Diagnostiek
  • Biologische en medische oppuntstelling
  • Voorbereiding
  • Levenskwaliteit

In de praktijk zullen we na een uitgebreide diagnostische fase samen met de patiënt toewerken naar een agressie- en middelenvrij groepsfunctioneren om zo de doorstroom naar een gepaste vervolgsetting te verwezenlijken.

 • Module 2: time-outmodule. Levanta voorziet in de opvang van time-outs van geïnterneerde patiënten vanuit het medium security zorgcircuit van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist. Binnen de aangeboden module streven we ernaar om de patiënt op een niveau te brengen waarin zij voldoende verantwoordelijkheid neemt en draagkracht heeft om volgende stap in haar behandeling te zetten.