Patientveiligheid

 

Binnen Sint-Jan-Baptist willen we elke patiënt en bewoner kwalitatieve en veilige zorg aanbieden. Met ieders inzet proberen we onze zorgprocessen continu te optimaliseren en onveilige situaties te voorkomen. We werken in de zorg met en voor mensen en zijn er ons dan ook bewust van het feit dat er soms iets anders loopt dan voorzien. Wanneer deze onbedoelde gebeurtenissen tot schade geleid hebben of zouden kunnen leiden, vragen we aan onze medewerkers om dit te registreren in ons intern meld- en leersysteem.

We dragen een open meldcultuur hoog in het vaandel. We gaan dan ook niet op zoek naar een schuldige maar we willen hieruit leren en werken aan onze processen om deze te verbeteren. We zien het dan ook als iets positief als deze zaken geregistreerd worden. De incidenten die binnen onze instelling gemeld worden betreffen voornamelijk medicatie, vallen en ongepast gedrag.

Elk gemeld incident wordt beoordeeld door de stafmedewerker patiëntveiligheid. De voorvallen worden onderzocht en/of verder opgevolgd in één van onze verschillende werkgroepen. De bedoeling is om zowel correctieve als preventieve verbeteringen uit te werken. Van ernstige (bijna) incidenten gebeurt steeds een doorgedreven analyse.

 

Denk je als patiënt, bewoner of naaste zelf betrokken te zijn bij een (bijna) incident, meldt dit dan zeker aan een hulpverlener of via sjb.dienst.kwaliteit@janbaptist.broedersvanliefde.be

 

Onze medewerkers en artsen zetten zich dagelijks in om jouw opname en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je niet helemaal tevreden bent over bepaalde aspecten van de zorg- of dienstverlening. Je kan dit steeds rechtstreeks bespreken met de betrokken medewerker, de hoofdverpleegkundige of je arts. Als dat niet lukt of je komt niet tot een gewenste oplossing, kan je je ook richten tot onze onafhankelijke ombudspersoon (klik hier om naar de pagina van de Ombudsdienst te gaan).