Vanuit het Masterplan internering wil men een oplossing bieden voor het uitvoeren van time outs in de gevangenis. Aangezien de gevangenis geen geschikte context is om de behandeling te onderbreken voorziet het forensisch zorgcircuit 4 time-out bedden. 2 plaatsen zijn gelokaliseerd op Encarga 1 en 2 op Levanta.

  • Een time-out is de tijdelijke onderbreking van de behandeling/begeleiding in een bepaalde context omwille van een problematisch verloop van deze behandeling/begeleiding. Finaliteit is de oorspronkelijke behandeling/begeleiding verder te zetten.
  • De time-out module onderscheidt zich van de crisismodule in dit opzicht dat het niet beoogt een intensievere medisch-psychiatrische zorg te bieden.
  • De time-out module is geen alternatief voor de voorlopige aanhouding (in geval van een ernstig gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van derden), maar moet terugzending naar de gevangenissen vermijden.

Belangrijk is echter dat het therapieprogramma niet overgenomen wordt, er is geen sprake van behandeling, wel het tijdelijk onderbreken en het bieden van minimale zorg en maximale veiligheid. De time out kan tot 30 dagen duren, en is eenmaal te verlengen met nog eens 30 dagen.

Voor meer info verwijzen we graag naar de website van het schakelteam http://schakelteam.be/info.html, waar de folder rond de TO-module te consulteren is. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de criminologische dienst via volgend e-mail adres: mailto:sjb.dienst.criminologie@janbaptist.broedersvanliefde.be