Sociaal – administratief

 • Identiteitskaart
 • Naam en adres van contactpersonen
 • Telefoonnummer en/of GSM-nummer van contactpersonen

Medisch

 • Naam en adres van je huisarts
 • Verwijsbrief van je arts of andere instantie
 • Alle geneeskundige documenten die nuttig zijn voor diagnose en probleemomschrijving
 • Breng een actueel medicatieschema mee. Je kan dit opvragen bij je huisarts of apotheker, of invullen op dit document. Als je geneesmiddelen neemt die enkel op beslissing van de adviserend geneesheer terugbetaald worden, breng dan een kopie van de toelating (“attest”) mee

Persoonlijk

 • Toiletbenodigdheden, handdoeken, washandjes,…
 • Lectuur en schrijfgerief
 • Dag- en nachtkledij, zwem- en sportkledij
 • Breng voor persoonlijk gebruik niet teveel geld mee, noch kostbaarheden. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of eventuele diefstal. Op jouw vraag kan het afdelingshoofd altijd geld of kostbaarheden in bewaring nemen.