Directie

Marc Van Uytven

Algemeen directeur

09 342 28 28

Johan Jehoul

Directeur patiëntenzorg

09 342 28 28

Luc Querter

Directeur organisatie

09 342 28 28

Dr. Hanssens, Femke

Hoofdarts

Artsen

Beleidsartsen – psychiaters – neuroloog – huisartsen

Dr. Cuigniez Maxine

Psychiater

Dr. De Ruyck, Wout

Psychiater, Forensisch Beleidsarts

Dr. Hermans Tine

Psychiater

Dr. Van De Velde, Ingrid

Psychiater

Dr. Van der Meersche Sofie

Psychiater - Beleidsarts Verslavingszorg - Voorzitter Medische Raad

Dr. Van Steenkiste, Frank

Neuroloog

Dr. Van Wallendael, Kevin

Psychiater - Beleidsarts PVT - Beschut wonen