Zijn de volgende situaties herkenbaar?

 • Jullie relatie maakt een moeilijke periode door…
 • Je hebt problemen met alcohol, drugs, wat binnen het gezin tot de nodige spanningen leidt. Hoe gaan jullie daarmee om?…
 • Er zijn in jullie gezin voortdurend conflicten die de sfeer vertroebelen…
 • Herhaalde opnames en ontslagen van een lid van jullie gezin doen jullie de moed verliezen, de hoop op een betere toekomst…; jullie vragen je af hoe het nu verder moet…
 • Jullie zitten met heel wat verdriet/vragen rond de (gedwongen) opname van een familielid …
 • Je partner is (jij bent) depressief, wat de nodige veranderingen meebrengt in het gezin. Je vraagt je af hoe je meer greep kunt krijgen op de situatie…

Misschien is gezinsbegeleiding een goede manier om samen controle te krijgen over jullie thuissituatie. We vertrekken altijd vanuit een de visie dat iemand deel uitmaakt van een systeem, van een ruimere context: een gezin, familie, vriendenkring, werkkring,…  Elke persoon en zijn problematiek worden dan ook bekeken vanuit die context. Veel aandacht gaat uit naar het netwerk van relaties: hoe verhoudt iemand zich ten opzichte van de ouders, de partner, en omgekeerd; hoe staat iemand binnen het gezin, binnen de partnerrelatie; welke plaats heeft een bepaald probleem binnen het gezin.

Door middel van gesprekken en opdrachten probeert een gezinsbegeleider gesprek, interactie en communicatie binnen het gezin op gang te brengen. De gezinsbegeleider probeert de gezinsleden anders met elkaar te laten omgaan, te communiceren. Hij of zij probeert hen de problemen vanuit een ander perspectief te laten zien.

De gezinsleden nemen deel op vrijwillige basis: ze zijn mede vragende partij. Ze werken samen met de gezinsbegeleider aan de problemen en komen tot een aantal werkpunten, doelstellingen waarrond gewerkt zal worden.

Ons aanbod

 • We richten ons zowel naar het ganse systeem (echtpaar, gezin,…) als naar delen van dat systeem (patiënt, vader, moeder, ouders,…)
 • We helpen bij relatie- en/of gezinsproblemen
 • We helpen de gezinsleden om de problemen te leren zien in een relationele context
 • We maken het gezin/partner mee verantwoordelijk voor verandering
 • We bespreken samen de verwachtingen rond behandeling
 • We helpen bij verwerken van schuldgevoel, verdriet en gevoelens van machteloosheid

Het team

Gezinsbegeleiders:

Nancy  Dhondt
PC Sint-Jan-Baptist
Suikerkaai 81
9060 Zelzate
tel.:  09/342.28.50
nancy.dhondt@fracarita.org

Frank Ingels
PC Sint-Jan-Baptist
Suikerkaai 81
9060 Zelzate
tel.: 09/342.28.28
frank.ingels@fracarita.org