Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist schenkt aandacht aan werelddag dementie

Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate schenkt uitgebreid aandacht aan wereld dementiedag. Onder meer mensen met een vorm van dementie met gedragsstoornissen kunnen een korte periode verblijven in de afdeling Hemera. Het gedrag en de medicatie wordt op punt gesteld ten einde een gepaste doorverwijzing te voorzien. Vlaamse kermis De patiënten die verblijven in de gesloten afdeling HEMERA…

Levanta streeft naar een verbeterde balans tussen veiligheid en vrijheid

Onze organisatie is bezorgd. Bezorgd over de impact van de verschenen berichtgeving omtrent bewegingsvrijheid en privacy op onze medewerkers en patiënten. De directie van PC Sint-Jan-Baptist en in het bijzonder van Levanta wil met dit bericht deze bezorgdheden erkennen en meer duiding verschaffen. Als pionierende organisatie leren we steeds bij om de noden en behoeften…