Een internering

Het forensisch zorgcircuit Zelzate voorziet gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling voor geïnterneerde mannen & vrouwen met het oog op de re-integratie in de maatschappij.

Een internering is een beveiligingsmaatregel die volgt wanneer personen ontoerekeningsvatbaar worden verklaard wat het plegen van bepaalde strafbare feiten betreft. Geïnterneerde personen staan onder toezicht van de Kamers ter Bescherming van de Maatschappij binnen de Strafuitvoeringsrechtbanken.

Onze doelgroep:

De forensische werking binnen psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist biedt enerzijds behandelingen aan voor geïnterneerde dames met een verhoogd risiconiveau (‘high security’). Daarnaast is er een uitgebreid behandelaanbod voor geïnterneerde mannen en vrouwen met een middelgroot beveiligingsniveau (‘medium security’).

Wat de doelgroep ‘medium security’ betreft, worden volgende criteria gehanteerd voor de opnameselectie. Personen die buiten deze categorieën vallen worden doorverwezen naar andere gespecialiseerde centra.

 • Inclusiecriteria
  • Volwassen mannelijke en vrouwelijke geïnterneerde persoon
  • Mogelijkheid tot een cognitief sociaal leerproces
  • De Nederlandse taal voldoende machtig zijn
  • Enige erkenning van de feiten en het delictgedrag
 • Exclusiecriteria
  • Naar ziektebeeld
   • Kernpsychopathie
   • Parafilie
   • Psycho-organische stoornis
   • Exclusieve verslavingsproblematiek
  • Naar delictaard
   • Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten
   • Feiten met sadistische inslag

Het forensisch zorgcircuit?

Om optimaal de ‘zorg op maat’ na te streven en te kunnen beantwoorden aan de individuele behandelnoden van de cliënt, wordt voorzien in verscheidene units met specifieke accenten qua beveiligingsniveau, structuur, behandeltempo, zorgondersteuning e.a. Dit laat toe om stap voor stap toe te werken naar een maximale maatschappelijke re-integratie van de cliënt met voldoende aandacht voor de levenskwaliteit.

Time-out module

Vanuit het Masterplan internering wil men een oplossing bieden voor het uitvoeren van time outs in de gevangenis. Aangezien de gevangenis geen geschikte context is om de behandeling te onderbreken voorziet het forensisch zorgcircuit 4 time-out bedden. 2 plaatsen zijn gelokaliseerd op Encarga 1 (mannen) en 2 op Levanta (vrouwen).

 • Een time-out is de tijdelijke onderbreking van de behandeling/begeleiding in een bepaalde context omwille van een problematisch verloop van deze behandeling/begeleiding. Finaliteit is de oorspronkelijke behandeling/begeleiding verder te zetten.
 • De time-out module onderscheidt zich van de crisismodule in dit opzicht dat het niet beoogt een intensievere medisch-psychiatrische zorg te bieden.
 • De time-out module is geen alternatief voor de voorlopige aanhouding (in geval van een ernstig gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van derden), maar moet terugzending naar de gevangenissen vermijden.

Belangrijk is echter dat het therapieprogramma niet overgenomen wordt, er is geen sprake van behandeling, wel het tijdelijk onderbreken en het bieden van minimale zorg en maximale veiligheid. De time out kan tot 30 dagen duren, en is eenmaal te verlengen met nog eens 30 dagen.

Voor meer info verwijzen we graag naar de website van het schakelteam http://schakelteam.be/info.html, waar de folder rond de TO-module te consulteren is. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de criminologische dienst via volgend e-mail adres: sjb.dienst.criminologie@fracarita.org

Onze afdelingen

 • High security
  • Levanta – gesloten afdeling voor dames
 • Medium security
  • Encarga 1: gesloten opnameafdeling medium security
  • Encarga 2: gesloten intensieve behandelunit medium security
  • Encarga 3: open intensieve behandel- en resocialisatieafdeling medium security
  • Esperanza 1: gesloten ‘longcare, long treatment’ unit (PVT)
  • Esperanza 2: open ‘longcare, long treatment’ unit (PVT)
  • Amplia: gesloten behandelunit medium security
  • Ligarsa: forensische dagkliniek
  • Forensisch beschut wonen
  • Forensisch 2B-team: mobiel forensisch team

Contact

Coördinatoren Zorg en Beleid:

Wetenschappelijk onderzoek forensisch zorgcircuit