.

Levanta streeft naar een verbeterde balans tussen veiligheid en vrijheid. 

Onze organisatie is bezorgd. Bezorgd over de impact van de verschenen berichtgeving omtrent bewegingsvrijheid en privacy op onze medewerkers en patiënten. De directie van PC Sint-Jan-Baptist en in het bijzonder van Levanta wil met dit bericht deze bezorgdheden erkennen en meer duiding verschaffen. Als pionierende organisatie leren we steeds bij om de noden en behoeften van onze medewerkers en patiënten zo goed mogelijk in te vullen. We waarderen dan ook de kritiek uit het recente verslag van Zorginspectie en grijpen deze kans met beide handen aan om ons beleid en werking kritisch tegen het licht te houden met als doel een zo verantwoord mogelijke zorg te bieden die doeltreffend, doelmatig en maatschappelijke aanvaard is. Lees meer…

Q&A vragenlijst

Hier kan je de vragenlijst openen en raadplegen.

Berichtgeving in de media:

Inspectieverslag Levanta: http://www.pcsintjanbaptist.be/wp-content/uploads/2018/08/PDF-2018-KOFI-0004.pdf

Ons psychiatrisch centrum in beeld

Geestelijke gezondheidszorg: ons verhaal…

Ons CAT – project