De afdeling Hemera is een unit voor 30 psychogeriatrische patiënten verdeeld in twee zorgunits.

Hemera Open

Hemera open richt zich tot ouderen met een acute, organische, psychiatrische problematiek of een opflakkering van een gekende psychiatrische stoornis.  De nadruk ligt bij hen op diagnostiek en stabilisatie. We vinden in deze groep een hoge prevalentie van syndromen met cognitieve stoornissen.  Hierbij wordt goed nagegaan in hoeverre de verschijnselen toe te schrijven zijn aan de psychiatrische aandoening of aan een beginnende dementie.  De rol van de vaak aanwezige lichamelijke co morbiditeit en polyfarmacotherapie wordt onderzocht.  Functionele veranderingen, levensfaseproblemen en een grote individuele variabiliteit vergen extra aandacht. Na verfijnde diagnostiek en stabilisatie worden deze patiënten geplaatst in een woonzorgcentra of een rustoord, ontslaan naar de thuissituatie of doorverwezen naar Vespera.

 • Deze, niet afsluitbare unit, bevindt zich op de 1ste verdieping.
 • Includeren volgende patiënten: patiënten die een open structuur aankunnen.
 • 15 bedden (11 éénpersoonskamers en 2 tweepersoonskamers).
 • Er wordt een actieve deelname verwacht aan de therapieën.
 • De accenten liggen hier op persoonlijke groei, initiatiefname, verantwoordelijkheid, zelfbeeld, oriëntatie in tijd en ruimte verbeteren, algemeen dagelijks handelen, …

Hemera Gesloten

Hemera gesloten richt zich daarenboven tot patiënten met dementie en  gedragsstoornissen en patiënten met een functionele stoornis die een gesloten afdeling nodig hebben.

 • Bevindt zich op het gelijkvloers en wordt afgesloten door middel van een codesysteem.
 • Includeren volgende patiënten: dementerende patiënten met gedragsstoornissen,
 • patiënten met een functionele stoornis die een gesloten deur nodig hebben.
 • 15 bedden (11 éénpersoonskamers en 2 tweepersoonskamers).
 • Indien mogelijk wordt er een actieve deelname verwacht aan de therapieën.
 • De accenten in de gesloten unit liggen in de overgang van realiteitsoriëntatietraining naar validation en warme zorg, algemeen dagelijks handelen stimuleren of eventueel overgaan tot passiviteit van het dagelijks leven, controleren en bemiddelen