De afdeling Hemera, deel van psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist, is een unit voor 30 psychogeriatrische patiënten verdeeld in twee zorgunits.

Hemera Open staat in voor alle ouderen met een acute, functionele, organische, psychiatrische problematiek of een opflakkering van chronische psychiatrische problematiek.

Hemera Gesloten staat in voor patiënten met dementie en gedragsstoornissen en patiënten met een functionele stoornis.

 

De afdeling Vespera, deel van psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist, is een tijdelijke vervolgafdeling van Hemera Open voor patiënten met een psychiatrische problematiek die nood hebben aan een middellange interdisciplinaire psychiatrische begeleiding en behandeling.