• Afdelingshoofd: Bianca Elias
  • Adjunct-afdelingshoofd: Thomas Van Beveren
  • Beleidsarts: dr. Tine Hermans
  • Afdelingsgeneesheer: dr. Tine Hermans
  • Opnamecoördinator: Jessie Olivier (09 342 28 55)
  • Gelegen op Campus Suikerkaai