Hemera

De doelgroep ouderenpsychiatrie heeft een diagnostische en therapeutische functie met een tijdelijke verblijfsduur. Als ziekenhuis zijn wij één van de vele schakels in de ketting van algemene ‘zorg voor ouderen’. Na een diagnostische en therapeutische fase is de patiënt meestal klaar voor een andere verblijfplaats. Indien de gedragsproblemen echter te storend zijn voor een andere verblijfsomgeving, kan het zijn dat deze moeilijkheden een verder verblijf in een psychiatrische setting noodzaken.

 • Inclusiecriteria
  • Dementerende patiënten met gedragsproblemen
  • Stemmingsstoornissen
  • Relatieproblematiek
  • Adaptieve stoornissen
  • Middelenmisbruik
  • Rouwpathologie
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Vereenzaming
  • Sociale problematiek
  • + 60 jarigen
 • Exclusiecriteria
  • Dementerende patiënten zonder gedragsproblemen
  • Niet aangeboren hersenletsel problematiek
  • – 60 jarigen
  • Patiënten met een zwaar zorgprofiel (vanaf profiel C op de KATZ-schaal)
   • De KATZ-schaal: is een evaluatieschaal die wordt ingevuld om uw kennisgeving of vraag om hygiënische verzorging (toilet) bij de behandeling of in het kader van forfaits aan te geven.
 • Doelstellingen
  • Screening van psyche, gedrag en psychofarmacotherapie
  • Diagnosestelling
  • Kortdurende behandeling
  • Doorverwijzing