Veranderingsbereidheid

Vita verslavingszorg biedt een zorg aan volwassen (18+), gemotiveerde personen met problemen gerelateerd aan middelenmisbruik of -afhankelijkheid. Middelen staan hier voor alcohol, drugs, medicatie of een gecombineerd gebruik. Belangrijk voor een opname binnen de verslavingszorg is de aanwezige veranderingsbereidheid bij de patiënt.

Groepstherapeutisch

De setting is groepstherapeutisch gericht met aandacht voor individuele begeleiding en familiewerking. De doelstelling van de behandeling is streven naar een alcohol-, drug- en medicatievrij leven met integratie in de leef-, woon- en werksituatie.