Hoe?

Een opname-aanvraag kan telefonisch, schriftelijk, rechtstreeks. Een aanvraag kan gebeuren door de hulpvrager zelf, via familie of via een verwijzer (huisarts, andere hulpverlening, …). Elke aanmelding wordt geregistreerd en besproken door ons opnameteam. Op basis van de verstrekte gegevens wordt de aanvraag afgewezen of aangenomen.

  • De aanvraag wordt afgewezen: de hulpvrager of de verwijzer wordt door ons ingelicht waarom de aanvraag wordt afgewezen.
  • De aanvraag wordt aangenomen: We maken een afspraak voor een voorzorggesprek, bij voorkeur in Zelzate. Uitzonderlijk kan een voorzorggesprek op verplaatsing (bv. ander ziekenhuis, …). Je kan je eventueel laten bijstaan door een familielid of door je huisarts. De huisarts of andere verwijzer kan ook op voorhand schriftelijke informatie doorsturen of meegeven.

Bedoeling?

De bedoeling van een voorzorggesprek is dat we kennis maken met elkaar. Een van onze teamleden zal via een gestructureerd interview een aantal vragen stellen rond het verslavingsprobleem en tegelijk peilen naar de verwachtingen van een residentiële opname. Tijdens dat voorzorggesprek geven we ook meer uitleg over onze werking. Met die gegevens wordt de aanvraag opnieuw besproken op ons opnameteam. Soms wordt een tweede voorzorggesprek afgesproken.

  • De aanvraag wordt negatief geëvalueerd: we informeren de hulpvrager of de verwijzer waarom de aanvraag werd afgewezen.
  • De aanvraag wordt positief geëvalueerd: We bepalen een opnamedatum. Dat kan soms enkele dagen duren naargelang de beschikbare plaatsen. In tussentijd kan er eventueel een tweede gesprek worden gepland.