Zorgcircuit

Het zorgcircuit ouderenpsychiatrie, als regionaal zorgcircuit, biedt met zijn hooggespecialiseerde multidisciplinaire zorg, een antwoord op de toenemende vraag naar diagnosestelling én behandeling van personen ouderen dan 60 jaar met psychische problemen. Het zorgcircuit bestaat uit zowel een opname-als behandelafdeling waardoor men bij de stabilisatie, oriëntatie en doorverwijzing naar de meest geschikte woonvorm, rekening kan houden met de noden van de patiënt (lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel,…). Door middel van kortdurende opnames en crisisopnames vormt het zorgcircuit een belangrijke schakel voor zijn samenwerkingspartners.

Partners in zorg

In de doelgroep ouderenpsychiatrie gaan we uit van een waardering van de persoon voorbij de stoornis, gericht op de mogelijkheden en sterktes. Uit respect voor de autonomie en wensen van de patiënt, bieden we een structurerend, realistisch kader aan waarin keuzemogelijkheden worden aangeboden. We beschouwen de patiënt zo veel mogelijk als een partner in zijn/haar zorg (met eigen ervaringsdeskundigheid die een aanvulling is op onze professionele deskundigheid), maar erkennen de kwetsbaarheid en de nood aan bescherming. Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde. We stemmen af op het ritme en tempo van de patiënt waarbij zelfzorg wordt bevorderd en indien nodig overgenomen.  Daarnaast streven we naar een evenwicht tussen rust en beweging, inspanning en ontspanning.