Hemera open richt zich tot ouderen met een acute, organische, psychiatrische problematiek of een opflakkering van een gekende psychiatrische stoornis. De nadruk ligt bij hen op diagnostiek en stabilisatie. We vinden in deze groep een hoge prevalentie van syndromen met cognitieve stoornissen. Hierbij wordt goed nagegaan in hoeverre de verschijnselen toe te schrijven zijn aan de psychiatrische aandoening of aan een beginnende dementie. De rol van de vaak aanwezige lichamelijke co morbiditeit en polyfarmacotherapie wordt onderzocht.

Functionele veranderingen, levensfaseproblemen en een grote individuele variabiliteit vergen extra aandacht. Na verfijnde diagnostiek en stabilisatie worden deze patiënten geplaatst in een woonzorgcentra of rustoord, ontslaan naar de thuissituatie of doorverwezen naar Vespera. Tussen Hemera Open en Vespera is een doorstroom mogelijk.

Deze, niet afsluitbaar unit, bevindt zich op de 1ste verdieping.
Includeren volgende patiënten: patiënten die een open structuur aankunnen.

15 bedden (11 éénpersoonskamers en 2 tweepersoonskamers).
Er wordt een actieve deelname verwacht aan de therapieën.
De accenten liggen hier op persoonlijke groei, initiatiefname, verantwoordelijkheid, zelfbeeld, oriëntatie in tijd en ruimte verbeteren, algemene dagelijkse levensverrichtingen, …