Behandelvisie Hemera open/Hemera gesloten

In de doelgroep ouderenpsychiatrie gaan we uit van een waardering van de persoon voorbij de stoornis, gericht op de mogelijkheden en sterktes.

Uit respect voor de autonomie en wensen van de patiënt, bieden we een structurerend, realistisch kader aan waarin keuzemogelijkheden worden aangeboden. We beschouwen de patiënt zo veel mogelijk als een partner in zijn/haar zorg (met eigen ervaringsdeskundigheid die een aanvulling is op onze professionele deskundigheid), maar erkennen de kwetsbaarheid en de nood aan bescherming.

Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde. We stemmen af op het ritme en tempo van de patiënt waarbij zelfzorg wordt bevorderd en indien nodig overgenomen. Daarnaast streven we naar een evenwicht tussen rust en beweging, inspanning en ontspanning.

Doelstellingen:

  • Screening van het geheugen, op punt stelling gedrag en medicatie
  • Diagnosestelling
  • Kortdurende behandeling
  • Doorverwijzing

Behandelvisie Hemera dag

Re-integratie in de maatschappij. Richt zich op ouderen met een psychische problematiek die een vraag hebben naar rehabilitatie (wonen/vrije tijd/sociale relaties) of psychotherapie.

Doelstellingen:

  • Structuur en ondersteuning
  • Zinvolle dagbesteding
  • Optimaliseren van de levenskwaliteit en draagkracht
  • Hervalpreventie
  • Inzicht verwerven in psychische problematiek
  • Ontslagplanning