Ouderenpsychiatrie bestaat uit zowel een opname – als behandelafdeling waardoor men bij de stabilisatie, oriëntatie en doorverwijzing naar de meest geschikte woonvorm, rekening kan houden met de noden van de patiënt (lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel,…).

  • Hemera gesloten:

Staat in voor patiënten met dementie en gedragsstoornissen en patiënten met een functionele stoornis die een gesloten afdeling nodig hebben.

  • Hemera open:

Staat in voor alle opnames van ouderen met een acute, functionele, organische, psychiatrische problematiek of een opflakkering van chronische psychiatrische problematiek.

  • Hemera dag:

Staat in voor ambulante zorg na een opname op Hemera open.