Esperanza 2

We willen een langdurige forensische psychiatrische zorg aanbieden die gericht is op het ontwikkelen of behouden van de capaciteiten van ons bewoners. Dit met het oog op een zo kwaliteitsvol mogelijk leven, waarbij we streven naar de hoogst haalbare vorm van integratie in de maatschappij. Sinds september 2016 werd de afdeling opgesplitst in 2 leefgroepen teneinde beter te kunnen inzetten op de specifieke behandelnoden van de bewoners. In de leefgroep Arco ligt de nadruk op zelfstandigheid, samenleven in groep, resocialisatie. In de leefgroep Iris ligt de nadruk op het verhogen van levenskwaliteit, versterken van verantwoordelijkheid en behouden van aanwezige capaciteiten.

Klik hier voor meer informatie over forensische zorg.