Encarga 1

Encarga 1 is een gesloten opname afdeling waar men vanuit een uitgebreide diagnostische fase overgaat naar de behandeling. Daarnaast behelst deze afdeling ook een crisismodule die vooral gericht is op het stabiliseren van de patiënt.

We zijn een beveiligde en gesloten afdeling voor forensische patiënten. We richten ons tot medium security geïnterneerde mannen en vrouwen met diverse psychiatrische en sociale problemen. Al onze patiënten worden rechtstreeks opgenomen vanuit een penitentiaire instelling.

Onze afdeling biedt plaats aan 27 patiënten, waarvan 3 tot 6 bedden worden voorzien voor crisiszorg.

Klik hier voor meer informatie over forensische zorg.