• Afdelingshoofd: Carl Ingels
  • Beleidsarts: dr. Femke Hanssens
  • Afdelingsgeneesheer: dr. Wout De Ruyck
  • Gelegen op Campus Suikerkaai