Mattis of CAT-project opnemen in uw testament

Steeds meer mensen maken de keuze om een goed doel op te nemen in het testament. Het is mogelijk om het zorg innovatief project Mattis en het CAT-project te steunen na je overlijden. Dit kan onder andere in de vorm van een duo-legaat. Deze constructie zorgt voor een financieel voordeel voor zowel je vrienden en familie als voor het gesteunde goede doel. Indien je een legaat overweegt geven wij graag meer uitleg over onze werking en over de verschillende mogelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek.

Wat is een duo-legaat

Het non-profit duo-legaat wordt gebruikt in situaties waarin de schenker een deel van zijn vermogen wil nalaten aan bijvoorbeeld verre familieleden. Hierbij is het hoogste successierecht van toepassing, namelijk 65%. Het non-profit duo-legaat biedt een fiscaal voordeel voor de erfgenaam: bij een duo-legaat laat de erflater een bedrag na aan een van onze projecten en stelt als voorwaarde dat een bedrag uitgekeerd wordt aan een derde persoon. De successierechten van deze derde erfgenaam worden gedragen door onze organisatie. Per legaat ontvangt het project van Mattis of het CAT-project dus je steun én je erfgenaam ontvangt een hoger bedrag dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou hebben geërfd.

Voorbeeld

Je wenst je kennis een roerend vermogen van 50.000 euro na te laten. Indien je geen duo-legaat opmaakt, dan zal hij als volgt belast worden:

Stel: Je laat een deel van je vermogen aan ons goed doel na, onder de last om de successierechten die rusten op het deel van je kennis, te betalen. Dit duo-legaat levert het volgende resultaat op:

Je kennis houdt netto meer over, terwijl ook het goede doel voordeel heeft.

Meer info of steunen

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over dit onderwerp. Wij helpen je hierna graag verder tijdens een persoonlijk gesprek.