De dagopening

Elke weekdag start met een gezamenlijke dagopening om 8 uur. Alle cliënten en begeleiding (coaches genoemd) worden daar verwacht. Op dat belangrijk ontmoetingsmoment worden groepsafspraken gemaakt rond de dagelijkse werking, vragen gesteld en beantwoord, … Het is een formeel ontmoetingsmoment tussen cliënten onderling en de coaches. Wat betreft bespreking weekendplanning en nabespreking maken we geen onderscheid tussen de cliënten en coaches. Ieder doet zijn verhaal.

Laagdrempelig en enthousiasmerend

Dagelijks worden activiteiten (therapieën) aangeboden in de dagkliniek. De cliënt heeft inspraak in verband met de individuele invulling van zijn of haar weekschema. Naar onze cliënten spreken we over activiteiten en niet over therapieën. Het is een bewuste keuze om zo laagdrempelig en enthousiasmerend te werken. Op regelmatige basis overlopen we samen ons aanbod en veranderen we waar nodig. Ons activiteitenaanbod wordt enerzijds opgestemd op het forensisch zorgaanbod van de Suikerkaai en anderzijds op de noden van de cliënt.

Onze 4 zorgprincipes

Onze 4 zorgprincipes zijn: het risicoprincipe, het behoefteprincipe, het responsiviteitsprincipe en het principe van de behandelintegriteit. Alle 4 lopen ze als een rode draad doorheen de behandeling. De cliënten/bewonersbespreking gebeurt met leden van 2 teams: het team van Ligarsa en het team van Forensisch Beschut Wonen, in aanwezigheid van de afdelingsarts. Facultatief worden andere diensten (bv. Arbeidszorg) ook uitgenodigd.